GDPR

GDPR

Information om behandling av personuppgifter

Information om behandling av personuppgifter

Den 25 maj träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som ersätter den tidigare personuppgiftslagen i kraft. Den reglerar hur företag, organisationer och myndigheter får hantera personlig data. Syftet med de nya reglerna är att säkerställa att personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. Därför vill vi informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter på Älvdalens VVS AB.

De personuppgifter vi samlar in är namn, adress, telefonnummer, e-postadress, ev. personnummer vid önskan om ROT-avdrag, organisationsnummer och uppgifter om anhörig vid anställning.

Vi samlar in dina personuppgifter när du kontaktar oss som kund, leverantör, underleverantör eller anställd.

De samlas in för att vi ska kunna leverera de produkter eller tjänster som du efterfrågar. För att kunna utbetala lön och för att kunna betala för de varor och tjänster som vi beställer.

Dina personuppgifter delas med anknutna företag och myndigheter som hjälper oss med back-up, support och dataskydd, bokföring, löner, revision, skatter, banker, underentrepre-nörer, fraktbolag. En del av dessa personuppgifter går via molntjänster.

Vi upprättar ett personuppgiftsbiträdesavtal med dem för att säkra att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt.

För att få behandla personuppgifter krävs att det finns en laglig grund för detta.

Då personuppgiftsbehandling är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal som vi har med dig för att kunna tillhandahålla en vara eller tjänst som du köper av oss, fullgöra ett avtal om varor och tjänster vi beställer av er som leverantör eller underleverantör och för att fullgöra våra förpliktelser att utbetala lön, och våra förpliktelser om rehabilitering av anställda.

Om personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som t.ex. bokföringsskyldighet.

Personuppgifterna lagras endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål de samlats in för, som t.ex. så länge det krävs för att vi ska kunna fullfölja de skyldigheter som vi har med anledning av det avtal vi har med dig eller så länge det krävs enligt lag, som t.ex. bokföringslagen och eventuella garantitider.

Du kan få dina personuppgifter raderade efter att vi har fullföljt våra rättsliga förpliktelser och du inte längre önskar nya avtal med oss.

Du har rätt att få ett registerutdrag gratis per kalenderår på de personuppgifter vi lagrar på dig efter en skriftlig egenhändigt undertecknad ansökan.

Du har även rätt att få dina uppgifter rättade om de är felaktiga.

Personuppgiftsansvarig är Älvdalens VVS AB,

org.nr. 556758-5590

Ribbholmsvägen 5

796 31 Älvdalen

tel. 070-295 13 49

info@alvdalensvvs.se

Välkommen att höra av dig till oss!

Välkommen att höra av dig till oss!

Vi gör allt för våra kunder. Vi utgår alltid från deras önskemål, vad de har för behov och hur de tänker kring det arbete som vi skall hjälpa dem med. Vi går alltid igenom projektet med kunden innan vi startar arbetet. Detta gör att både vi och kunden är införstådd hur projektet kommer att förlöpa.

[contact-form-7 404 "Hittades inte"]